Algemeen en kosten

Over Mediation 

Wat is Mediation

Mediation of conflictbemiddeling is een manier om zelf ruzies en conflicten op te lossen zonder inmenging van anderen. Mediation doet u in uw eigen tempo (snel of juist rustig) en tegen veel lagere kosten dan die van een procedure met twee advocaten. Zie voor een eerste indruk de korte introductiefilm onderaan deze pagina.

Met mediation kiest u voor:
– vrijwillige deelname (u kunt stoppen wanneer u wilt)
– volstrekte geheimhouding van alles wat binnen mediation op tafel komt
– een neutrale, onpartijdige en professionele mediator

U behoudt zelf de zeggenschap over het conflict omdat u de zaak niet uit handen geeft aan een rechter en advocaten. U bent immers zelf aan het woord in mediation.
Uw mediator begeleidt het gesprek tussen u en de andere partij en zorgt voor een goed en eerlijk gespreksklimaat. Hij informeert u over wat er wel en niet kan. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de gesprekken en voor de inhoud van de gekozen oplossing.

Mediation kan -als het moet- op de dag van de aanvraag meteen worden ingezet. Bij een rechtbank of kantongerecht is er doorgaans een (flinke) wachttijd. U bepaalt zelf de snelheid en de doorlooptijd van het mediationproces.

Hoe eerder een conflict wordt besproken tussen partijen des te gemakkelijker het op te lossen is. Ook als u twijfelt of mediation wellicht een te zwaar middel is, raad ik u aan om contact op te nemen met ons om te bespreken hoe een sluimerend of beginnend conflict het beste kan worden aangepakt. Niets doen verergert de situatie!

Alle communicatie met uw mediator blijft strikt vertrouwelijk. Zonder uw toestemming communiceert de mediator niets en met niemand. Ook niet met uw advocaat of met de rechter.
Informatie die uniek binnen mediation op tafel is gekomen, mag niet zonder toestemming van de tegenpartij worden gebruikt in een rechtszaak.

Wanneer geen mediation?

Wanneer is mediation af te raden?

  1. indien partijen volstrekt niet bereid zijn om met elkaar te praten
  2. indien het gaat om een strikt juridische kwestie waarover de rechter een oordeel moet vellen
  3. indien een van de partijen onvoldoende in staat is om voor zichzelf op te komen

Een nadeel van mediation kan zijn, dat indien de mediation mislukt, u alsnog naar de rechter moet gaan en dan uiteindelijk hogere kosten hebt dan zonder mediation, omdat u dan per saldo én samen de mediator én ieder afzonderlijk een advocaat betaalt. Het slagingspercentage van alle soorten mediations bij elkaar opgeteld is echter gemiddeld 70%. Er is dus een grote kans dat uw zaak door mediation tot een goed einde komt. Uiteraard heeft ook uw eigen inbreng daar invloed op.

Kosten van mediation

Er zijn twee mogelijkheden:
1. U betaalt de mediation zelf. In dat geval moet u ten hoogste 50% van de kosten / het uurtarief betalen. Dat is voor u € 75,- per uur exclusief 21% BTW. Extra kosten, zoals griffierechten, kunnen het bedrag verhogen. Bij arbeidsmediations betaalt veelal de werkgever alle kosten.
2. U heeft recht op een toevoeging. Wij kunnen deze -gratis- voor u aanvragen. In dat geval betaalt u ofwel niets, ofwel een door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde jaarlijkse eigen bijdrage van € 55,- of € 109,- (jaar 2020). Ook hier geldt dat griffiekosten (verlaagd voor personen met een toevoeging) de kosten kunnen verhogen.

Al met al is mediation in beginsel veel goedkoper dan een procedure, waarbij iedere partij een eigen advocaat moet betalen à € 150 – € 250 per uur exclusief 21% BTW. Alleen als een mediation helemaal mislukt (en er ook geen enkel deelresultaat is) bent u wel duurder uit met mediation doordat er dan alsnog advocaatkosten volgen. Zoals hierboven beschreven slaagt echter een ruime meerderheid van alle mediations.

Hieronder ziet u een korte animatiefilm waarin de werkwijze van mediation wordt uitgelegd.
Het filmpje is gemaakt door de Raad voor Rechtspraak.