Arbeidsmediation

Arbeidsmediation

U hebt een conflict met uw werknemer of met uw werkgever.
Het gaat niet om bedrijfsinkrimping of om arbeidsongeschiktheid, want dan is er de route via het UWV.
Hoe eerder u bij een conflict samen aan tafel zit, des te groter de kans dat u er samen uitkomt. Misschien wilt u niet meer verder met elkaar, dan is er de exitmediation.
Geregeld wordt een beginnend conflict gebagatelliseerd: ‘het valt wel mee’. ‘Er zijn alleen wat strubbelingen.’ Als de bom barst is het soms te laat om nog een brug te slaan en wordt het een ontslag. U kunt dat vóór zijn door mediation voor te stellen aan uw conflictpartner.

Exitmediation

Als u afscheid van elkaar wilt nemen als werkgever en werknemer, of als een van beiden niet verder wil, dan helpt uw mediator u om zo goed en snel mogelijk tot een vaststellingsovereenkomst te komen.
Onder de nieuwe wetgeving (WWZ) is het voor zowel werknemer als werkgever minder aantrekkelijk geworden om direct naar de rechter te stappen. Als u aan de rechter een in mediation vormgegeven gezamenlijk verzoek tot ontbinding voorlegt, is uw kans van slagen zeer groot. Ook als u alleen mediation hebt geprobeerd en daarna naar de rechter gaat, hebt u betere papieren. Maar vaak hoeft de rechter er helemaal niet aan te pas te komen en komen partijen gezamenlijk tot overeenstemming.  Mediation vergroot uw kans op overeenstemming aanzienlijk: het slagingspercentage is groter dan 70%.

Samen verder

Gelukkig kan het resultaat van mediation ook zijn dat u goede afspraken maakt om samen –anders dan voorheen- verder te gaan. De lucht moet dan wel eerst geklaard worden door middel van een of meerdere gesprekken waarin er niet om de zaken wordt heen gedraaid. Uw mediator helpt u daarbij.