Arbeidsconflict

Arbeidsconflicten 

 

Arbeidsconflict bemiddeling (mediation)

U hebt een conflict met uw werknemer of met uw werkgever. Soms is er ziekte in het spel. De combinatie van conflict en ziekte maakt de situatie voor alle deelnemers complex, ook al vanwege het wettelijk kader (Poortwachter). Soms is er nog contact tussen partijen en soms is dat al een hele tijd verbroken.

Uw mediator herstelt als eerste het contact, dat in de beginfase ook kan bestaan uit een of meerdere gesprekken met uitsluitend de mediator. Indien er sprake is van sterke escalatie wordt deze route vaak gevolgd. Waar mogelijk komt er zo snel mogelijk een gesprek met alle betrokkenen aan één tafel. Daarin komt als eerste aan de orde wat een werkbare relatie in de weg zit en wat er nodig is om de brug te slaan.

Als dat niet mogelijk blijkt dan zit er weinig anders op dan het ontbinden van de arbeidsovereenkomst. Misschien wilt u helemaal niet meer verder met elkaar. Dan is er de exitmediation.

Exitmediation

Als u afscheid van elkaar moet nemen als werkgever en werknemer, of als een van beiden niet verder wil, dan helpt uw mediator u om zo goed en snel mogelijk tot een vaststellingsovereenkomst te komen. Het gaat niet om bedrijfsinkrimping of om arbeidsongeschiktheid, want dan is er de route via het UWV.

Onder de nieuwe wetgeving (WWZ) is het voor zowel werknemer als werkgever minder aantrekkelijk geworden om direct naar de rechter te stappen. Als u aan de rechter een in mediation vormgegeven gezamenlijk verzoek tot ontbinding voorlegt, is uw kans van slagen zeer groot. Ook als u alleen mediation hebt geprobeerd en daarna naar de rechter gaat, hebt u betere papieren. Maar vaak hoeft de rechter er helemaal niet aan te pas te komen en kunnen partijen gezamenlijk overeenstemming bereiken. Mediation vergroot uw kans op overeenstemming aanzienlijk: het slagingspercentage is groter dan 70%. Hoe eerder u met elkaar in gesprek komt, des te kleiner de kans op escalatie en des te eerder u stappen kunt zetten. De kans dat u er dan samen uit komt is ook groter naarmate u eerder gaat praten.

Samen verder

Gelukkig kan het resultaat van mediation ook zijn dat u goede afspraken maakt om samen –anders dan voorheen- verder te gaan. De lucht moet dan wel eerst geklaard worden door middel van een of meerdere gesprekken waarin er niet om de zaken wordt heen gedraaid. Uw mediator helpt u daarbij.

Direct contact opnemen