arbeidsconflict en mediation

12 oktober 2015

Hoe vaak komt het niet voor: een conflict op het werk. Wij zijn nu eenmaal allemaal een beetje anders en om daar mee om te gaan is niet altijd makkelijk. Arbeidsconflicten komen veel voor. Een groot aantal van de conflicten wordt, zoals dat heet, in der minne opgelost door een goed gesprek. Een goed gesprek is een duidelijk gesprek (alle deelnemers weten waar zij aan toe zijn, wat de status is van het gesprek en aan welke doelen gewerkt gaat worden; een gesprek zonder verborgen bedoelingen), een gelijkwaardig gesprek (dus niet twee mensen van het bedrijf tegenover één werknemer) en een concreet gesprek waarin man en paard worden genoemd (de conflicten worden concreet gemaakt met herkenbare voorbeelden, ook als die de leidinggevende betreffen). Soms lukt het niet om er samen uit te komen. Dan dreigt escalatie door maatregelen van bovenaf (non-actiefstelling) of volgt er een ziekmelding of ontslag. Beter is het om dan met elkaar in gesprek te gaan onder leiding van een neutrale en professionele derde: de mediator. Een mediator is een onafhankelijke professional die geen enkele binding heeft met een van de partijen en die staat ingeschreven bij een beroepsorganisatie van mediators (zoals de MfN), zodat hij of zij is onderworpen aan klacht- en tuchtrecht. Er zijn ook interne mediators werkzaam en voor hen gelden dezelfde eisen als voor de externe mediators: onafhankelijkheid, aangesloten bij een beroepsrganisatie, neutraliteit en geheimhouding). Mediation of conflictbemiddeling kan alleen op basis van vrijwilligheid tot stand komen, alhoewel de Wet verbetering poortwachter (Wvp) soms wel een druk op partijen legt om deel te nemen aan mediation (want anders wordt er wellicht niet voldaan aan de reïntegratieverplichting). Interne mediation is veel kwetsbaarder dan arbeidsmediation door een externe mediator. De laatste kan immers de onafhankelijkheid en neutraliteit gemakkelijker waarborgen dan zijn interne collega. In ieder geval dienen beide partijen in te stemmen met de keuze van de mediator. Iemand opdringen vanuit het bedrijf of instelling is dus uit den boze.