beëindigen samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap

17 februari 2015

Als u uw samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap wilt beëindigen, dan kunt u dat zelf regelen indien u geen gezamenlijke kinderen hebt of kinderen waarover u samen het ouderlijk gezag uitoefent. In dit geval is het raadzaam om de afspraken die u samen maakt door een notaris te laten vastleggen. Een overeenkomst die mede ondertekend is door een notaris heeft namelijk rechtskracht en is afdwingbaar. Met de getekende overeenkomst kunt u naar de gemeente gaan om de ontbinding te laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

Hebt u wel gezamenlijke kinderen of kinderen waarover u samen het gezag uitoefent? Dan moet u een ouderschapsplan indienen bij de rechtbank, samen met een verzoek tot ontbinding van het contract.