corona en communicatie

2 november 2020

We merken het allemaal hoe lastig het is voor de autoriteiten om duidelijkheid te scheppen met betrekking tot de coronamaatregelen. Een mist van regels en raadgevingen was het gevolg. Wel een mondkapje of niet? Hoeveel mensen ‘mag’ je thuis uitnodigen? Er zijn zelfs heel wat boetes opgelegd die onwettelijk bleken! In een crisis is duidelijke en eenduidige communicatie van levensbelang. Een conflict is ook een crisis. Voor de betrokkenen vaak erg ingrijpend. Heldere communicatie is dan lastig omdat gekwetste gevoelens die vertroebelen. Mediation is in de eerste plaats communicatiebegeleiding. Geen ‘oplossingenfabriek’, want de oplossing bedenkt u in beginsel zelf. U bent de grootste deskundige in uw eigen situatie. Maar wat u en ik niet weten als we in een conflict verwikkeld zijn, is hoe we helder en open kunnen communiceren met de andere partij. Het resultaat is bekend: een mist van negatieve gevoelens en een wirwar aan tegenstrijdige belangen, waardoor u overspoeld raakt. De kracht van mediation is om u helderheid en duidelijkheid te bieden in uw communicatie met de andere partij, en zo uw conflict handen en voeten te geven waardoor u het een plek kunt geven. Of zelfs kunt oplossen. Soms al in één vertrouwelijk gesprek.