De juiste specialist

29 november 2017

Stel u hebt een conflict. Zou zo maar kunnen. Nee, u noemt het natuurlijk geen conflict, maar onenigheid of ruzie of strubbelingen. Conflicten praten wij allemaal het liefste weg. We gaan er om heen. Het valt wel mee. Nee, het is geen conflict, zo erg is het niet… Stel u hebt iets aan de hand wat op een conflict lijkt. Hoe pakt u dat aan? Zelf doen? Is meestal de kortste weg en vaak ook de beste. Maar soms wil dat niet meer omdat u zelf of de ander te boos is, niet meer met u wil praten, er teveel dingen zijn gebeurd. Noemt u maar op. Dan is het tijd voor een professionele conflictbemiddelaar. Een mediator inderdaad! Maar welke? Er zijn er duizenden in Nederland. Wie moet u in vredesnaam kiezen? U gaat eens om u heen vragen wie er een goede ervaring heeft met een mediator in de buurt. U kijkt eens op internet, maar ja, de ene site is al mooier dan de andere…
Wat nu?
Hieronder geef ik u een aantal keuzemogelijkheden, aan de hand waarvan u de keuze kunt vergemakkelijken.

1. wil u een sociaal-mediator of een advocaat-mediator?
Een sociaal-mediator is gespecialiseerd in het begeleiden van relaties, communicatie en hoog opgelopen conflicten. Als de kern van uw conflict bestaat uit relationele en communicatieve strubbelingen, dan kunt u beter als eerste naar een sociaal-mediator gaan. Hij of zij is geen jurist, maar wel communicatiespecialist. Een ouderschapsplan kan hij/zij samen met u opstellen en ook een convenant kan zij/hij samen met u opzetten, maar voor de technische details moet u langs een andere specialist, bijvoorbeeld een advocaat of accountant. De sociaal-mediator kan geen verzoek indienen bij de rechtbank, dat is voorbehouden aan een advocaat.

Een advocaat-mediator is vooral aan te raden als uw geschil vooral juridisch is en of erg technisch van aard (bijvoorbeeld als een van de conflictpartners een eigen onderneming heeft en het geschil daarover gaat). Een advocaat-mediator kan verzoeken indienen bij een rechtbank. Een advocaat-mediator is niet getraind in het begeleiden van ingewikkelde relationele problemen en hoog opgelopen emotionele conflicten. Daarvoor kan u beter naar een sociaal-mediator gaan.

2. Is uw probleem eenvoudig of ingewikkeld? Als er diverse zaken door elkaar spelen, zoals een eigen bedrijf, echtscheiding, schulden, verslavingsproblematiek, dan kan u beter kiezen voor een mediator die nauw samenwerkt met andere specialisten of daarmee in een maatschap of kantoor zit. Voor een eenpitter/zelfstandig mediator is dit algauw teveel en te ingewikkeld.

3. Met wie ervaart u een klik? Een mediator duikt diep in uw persoonlijke problemen. Vertrouwen in de persoon van de mediator en een gevoel van veiligheid is daarom een absolute voorwaarde voor de keuze van de mediator.

4. Kiest u in alle gevallen, dus altijd!, voor een MfN-registermediator. Omdat alleen die is aangesloten bij een degelijk en solide klacht- en tuchtrecht, zodat u kwaliteit kunt verwachten en als het onverhoopt nodig is, uw klacht kunt uiten.

Hans Fibbe is sociaal-mediator en MfN-registermediator, gespecialiseerd in familiezaken, strafzaken en arbeidszaken.