de kunst van het ruziemaken

4 maart 2015

Ruzie is taboe. Op TV en in de bioscoop kijken we naar alle denkbare vormen van conflict en geweld, maar in het gewone leven is ruzie taboe. Ook op de werkvloer. Het resultaat van dit taboe is een groot aantal arbeidsconflicten. Soms wordt de ruzie uitgepraat, maar vaak hebben partijen al een exit in gedachten en hebben zij de mogelijkheid om het conflict uit te praten in feite al opgegeven. Als partijen bij mij als mediator komen, is er natuurlijk al heel veel gebeurd: moois en vooral lelijks. Partijen hebben dan vaak de moed al opgegeven dat ze er met elkaar nog uitkomen. In een eindfase is dat ook heel lastig. De oplossing ligt namelijk aan het begin: wanneer het begint te schuren en te wringen in de samenwerking. Wanneer het gesprek niet meer vanzelf gaat en de samenwerking stroef loopt. Wanneer de meningen uiteenlopen en er steeds steviger menigsverschillen ontstaan. Dan vooral is er een kans om tot een oplossing te komen. De oplossing namelijk om de verschillen van inzicht te gebruiken om iets nieuws te creëren. Om vanuit het verschil van inzicht te komen tot een beter begrip van elkaar, van elkaars beweegredenen en van de zakelijke situatie. Om dit te bereiken is het nodig om de kunst van het ruziemaken te leren.

Ook daarvoor kunt u ons als mediators/conflictcoaches inhuren: om preventief te werken en de aandacht te richten op de onderliggende belangen, in plaats van -zoals het vaak gaat- op de meningen en standpunten van de ander (die we dan uiteraard onbegrijpelijk dom vinden). Waar gaat het u nou echt om in uw standpunt en waar gaat het de andere partij werkelijk om? Wat beweegt de ander om dit standpunt in te nemen. Als je zo met elkaar in gesprek gaat, dan zijn niet de wederzijdse standpunten het onderwerp van gesprek, maar praat je over de manier waarop je samen met (de) verschillen omgaat. Als je gezamenlijk naar de onderligende belangen, wensen en visies kunt kijken, verzand je niet zo snel in heilloze discussies die algauw tot verharding leiden en vervolgens kunnen maar al te snel uitgroeien tot een arbeidsconflict. Niet dat wij u ook dan niet van dienst zouden willen zijn met een outplacementtraject of een vaststellingsovereenkomst… maar liever begeleiden wij u naar een andere manier van communiceren en ruzie maken, zodat u het conflict kunt gebruiken om verder te komen met uw organisatie en de energie vrij kunt maken die achter het conflict schuilgaat.