geldt in mediation ‘afspraak is afspraak’?

25 oktober 2015

In een scheidingsmediation kunnen afspraken worden gemaakt over onder meer de partneralimentatie, de verevening van pensioenen, de verdeling van de boedel en (bij huwelijkse voorwaarden) over de verrekening. Deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Om de afspraken afdwingbaar (executoriaal) te maken is het van belang dat in het convenant wordt opgenomen dat er sprake is van een vaststellingsovereenkomst in de zin van de wet. Echter, niet iedere afspraak in een vaststellingsovereenkomst is ook werkelijk afspraak! Niet alle afspraken zijn namelijk afdwingbaar. Zo kan een zorg- en contactregeling (omgangsregeling) met betrekking tot de kinderen niet definitief (eens en voor altijd) worden vastgelegd, omdat het de rechten van kinderen betreft en het belang van een kind kan inhouden dat een bestaande afspraak aangepast moet worden. Ook de hoogte van de partnerlimentatie is, ondanks een door beide partijen ondertekende vaststellingsovereenkomst, vatbaar voor verandering omdat de omstandigheden in de loop van de tijd kunnen wijzigen of bijvoorbeeld omdat later kan blijken dat er sprake is geweest van grove miskenning van wettelijke maatstaven bij het opstellen van de overeenkomst. Beter is het om de uitgangspunten van de alimentatieberekening vast te leggen in de overeenkomst, in het bijzonder de huwelijksgerelateerde behoefte van de alimentatiegerechtigde. Bij een later geschil kan de rechter dan altijd teruggrijpen op de afspraken omtrent de uitgangspunten, aangezien déze afspraken later niet meer kunnen worden gewijzigd, in beginsel ook niet door de rechter. Moraal van dit verhaal: kies samen een goede, (MfN-)gecertificeerde mediator. Hij of zij is specialist in het begeleiden van relatieconflicten en weet van de hoed en de rand als het gaat om lastige inhoudelijke onderwerpen. Zorg er altijd voor dat u zelf voldoende deskundig en onafhankelijk advies inwint, bijvoorbeeld (gratis) bij vrienden, kennissen, familieleden, het juridisch loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar, uw vakbond of (betaald) bij een eigen (vFAS-)advocaat. Uw mediator zal u daar op wijzen en u tegelijkertijd zo goed mogelijk informeren. Ook over het verschil tussen afspraken en afspraken.