goedkoop scheiden?

23 februari 2015

Scheiden (echtscheiding, beëindiging samenlevingscontract) kost, ondanks berichten over ‘goedkoop scheiden’, geld. Veel geld. Want u gaat van één gezamenlijke huishouding naar twee huishoudingen. Van één woning naar twee woningen. Van één inventaris naar twee inventarissen.

Daarnaast zijn er de kosten van de scheiding zelf. Als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan kunnen die kosten in het meest gunstige geval beperkt blijven tot € 78,- voor beide partners samen (griffierecht 2015), alleen als u samen één verzoek indient en als de Raad voor Rechtsbijstand beslist dat u geen eigen bijdragen behoeft te betalen. Beslist de Raad dat u wel (een) eigen bijdrage(n) verschuldigd bent, dan is/zijn die, afhankelijk van uw inkomen(s) en de duur van de mediation € 53,- of € 105,- per persoon. Op www.rvr.org kunt u zien of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. U dient dan wel een mediator of advocaat te kiezen die wil en kan werken op basis van een toevoeging.

Als u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand dan kunnen de kosten van een scheiding snel oplopen. Maakt u vooral goede en duidelijke afspraken met uw mediator of advocaat en zorg dat u op de hoogte blijft van het bedrag van de uitstaande rekening. U kunt de kosten beperken door veel zelf te doen: door de benodigde documenten en informatie zo snel en zo volledig mogelijk aan te leveren. Natuurlijk ook door zoveel mogelijk onderling te bespreken en te regelen. Dat scheelt uren bij de mediator of advocaat.

Tot slot: een mediator betaalt u samen, dus ieder de helft (tenzij u een andere verdeling wenst). Een eigen advocaat betaalt u alleen en samen dus twee advocaten, tenzij u het helemaal eens bent met elkaar en u het samen met één advocaat af kunt.

Wij van Mediationhuis Deventer proberen de kosten voor u zo laag mogelijk te houden omdat wij denken dat wij de meeste klanten krijgen door u zo goed mogelijk te helpen.