kijken naar jezelf

13 november 2016

De aard van ieder conflict is relationeel. Ook al spelen tegengestelde standpunten in eerste instantie een grote rol, in feite draait een conflict om mensen die elkaar niet bereiken kunnen. Dit onvermogen om effectief te communiceren wordt veroorzaakt door emoties en door patronen die eigen zijn aan de personen die deel uitmaken van het conflict. Een grote rol spelen ook de mensen in de directe omgeving van de conflictpartijen: partners, familieleden, vrienden, collega’s. Doorslaggevend voor het beëindigen van een conflict is het vermogen van de deelnemers om naar zichzelf te kunnen kijken. Niet met een beschuldigende blik, maar onderzoekend en nieuwsgierig: wat maakt dat ik, die toch doorgaans een redelijk mens ben, nu verzeild ben geraakt in een hoog oplopende ruzie? Zelfreflectie of het vermogen om op een neutrale, niet-oordelende wijze naar zichzelf te kijken is daarom van doorslaggevend belang voor het oplossen van een conflict. Bij de start van een mediationtraject is de wil om naar zichzelf te kijken meestal nog niet zo sterk aanwezig. Het behoort tot de expertise van uw mediator om daar verandering in te brengen.