kinderalimentatie herzien

10 oktober 2015

Gisteren heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de langlopende kwestie van de toerekening van het zogenaamde kindgebondenbudget bij kinderalimentatie. Het besluit van het hoogste rechtscollege van Nederland houdt in dat het kindgebondenbudget wordt toegerekend naar het inkomen (de draagkracht) van de ouder die het ontvangt, vaak is dat de moeder. Daardoor zal de behoefte van het kind hoger uitvallen en dat heeft tot gevolg dat ook de kinderalimentatie (die meestal door de vader wordt betaald) omhoog gaat. Deze uitspraak heeft geen terugwerkende kracht: bestaande afspraken worden niet automatisch anders. Bijkomend effect van de hogere kinderalimentatie kan zijn dat de partneralimentatie omlaag gaat: ze komen immers beide uit dezelfde portemonnee. Het is mogelijk om bij de rechtbank herziening aan te vragen van de kinderalimentatie (en van de partneralimentatie). Voordat u deze stap zet kunt u beter eerst met uw ex-partner in gesprek gaan om samen tot afspraken te komen. Komt u er samen niet uit dan is de volgende stap om een afspraak te maken met uw MfN-geregistreerde familiemediator. Fibbe Begeleiding -Mediation en Coaching is u hierbij graag en deskundig van dienst.