kinderalimentatie

3 februari 2015

Per 1 januari 2015 zijn de regels voor de berekening van de kinderalimentatie veranderd. Ten eerste is de kinderalimentatie sindsdien niet meer aftrekbaar voor de alimentatieplichtige. Ten tweede is de berekening van de hoogte van de kinderalimentatie sterk veranderd. Dit laatste komt doordat de Alleenstaande Ouderkorting is afgeschaft en vervangen door de zogenaamde Alleenstaande Ouderkop (AOK) op het Kindgebonden Budget. Momenteel is er een flinke discussie gaande tussen betrokkenen hoe hier mee om te gaan: wordt de AOK beschouwd als verlaging van de kosten van de kinderen (behoefteverlaging) of wordt de AOK beschouwd als inkomensondersteuning voor een werkende, alleenstaande ouder (zoals de alleenstaande ouderkorting oorspronkelijk was bedoeld)? Deze keuze heeft verstrekkende gevolgen. Wordt de AOK beschouwd als verlaging van de behoefte van de kinderen, dan daalt in beginsel de kinderalimentatie die de alimentatieplichtige moet betalen en stijgt mogelijk de partneralimentatie. In het andere geval ontvangt de alleenstaande verzorgende ouder (veel) meer kinderalimentatie. Speelt dit ook voor u: laat in ieder geval meerdere alimentatieberekeningen uitvoeren, zodat u weet welke de mogelijkheden zijn en laat u verder informeren door een mediator of advocaat.