Mediation in strafzaken

3 augustus 2017

Bent u betrokken in een strafzaak als benadeelde of als verdachte? Dan kan mediation in strafzaken iets voor u zijn. Mediation in strafzaken komt steeds vaker voor sinds de overheid heeft besloten om -voorlopig alleen voor 2017- deze vorm van bemiddeling in heel Nederland mogelijk te maken. Een mediation in strafzaken wordt doorgaans door een koppel van twee mediators begeleid.

Bent u benadeelde (slachtoffer) in een strafzaak? Een duidelijk gesprek met de verdachte/dader kan u helpen om het gebeurde te verwerken. Hebt u schade geleden? In mediation kunt u de schade bespreken en een overeenkomst sluiten met de verdachte/dader. Desgewenst kan de schadeclaim worden ingevoegd in het strafdossier, zodat de overheid (CJIB) het geld voor u int.

Wordt u verdacht van of bent u veroordeeld voor een delict? Dan kan mediation in strafzaken ook voor u veel betekenen. Door een duidelijk gesprek met de benadeelde/het slachtoffer kunt u uw kant van het verhaal vertellen. Desgewenst uw excuses aanbieden. Een schaderegeling treffen met de benadeelde/het slachtoffer. De overeenkomst die u sluit in de mediation in strafzaken wordt door de mediators doorgestuurd naar de officier van justitie of de rechter. Deze beslist zelfstandig over vervolging en neemt de uitkomst van de mediation mee in de afweging over (al dan niet verdere) vervolging. Bij grote overeenstemming tussen de benadeelde en de verdachte kan er verzocht worden om de aanklacht te seponeren, waarbij de beslissing altijd ligt bij het OM of de rechter.

Mediation in strafzaken kan zowel in de politiefase als tijdens de gerechtelijke procedure worden ingezet. Zowel de benadeelde/het slachtoffer als de verdachte/de dader kunnen er om vragen bij de politie, bij de officier van justitie en bij de rechter. Zowel voor, tijdens als na een procedure/veroordeling.

Hans Fibbe is actief als mediator in strafzaken en als rechtbankmediator in familie- en bestuurszaken.