mediationwet

13 november 2016

Momenteel wordt er nog altijd gesleuteld aan de door minister van der Steur opgestelde Wet Bevordering Mediation. De internetconsultatie is eind september afgesloten. Dit inmiddels ingrijpend gewijzigde wetsvoorstel beoogt een wettelijk kader te geven aan het beroep van mediator. Er is veel kritiek geleverd op het wetsvoorstel, ook door mediators. Wat mij betreft echter komt deze wet er zo gauw mogelijk, hoe beperkt zij ook moge zijn. Mediation zonder of met een wettelijke basis maakt mijns inziens een enorm verschil. Nu nog is mediation iets voor de liefhebber: voor diegenen die er naast hun werk hun hobby van maken en voor een enkele professional. Als de wet eenmaal is aangenomen is mediation een volwaardig beroep geworden, afgezien van de vraag of diegenen die het beroep uitoefenen er “voldoende” mee kunnen verdienen: een vraag die voor ieder beroep geldt. Een wettelijke regeling zal naar mijn mening positief uitwerken op de bereidheid van mensen om bemiddeling in een conflict te overwegen, naast de traditionele gang naar de rechter. Wat mij betreft komt het zover dat de rechter mediation aan partijen zal voorstellen op basis van vrijwillige deelname, want mediation en dwang gaan natuurlijk niet samen. ‘Nudging’ in de richting van een gelijkwaardige oplossing waarvoor partijen zelf verantwoordelijkheid nemen, in plaats van uitdiepen van het conflict via de advocaat in een procedure. Kom maar op met die wet!