oorlog in mediation en daarbuiten

5 december 2015

‘Nederland is in oorlog’ heeft de premier gezegd. Gelukkig merken wij er niets van en blijft het voor ons bij woorden. Ver hier vandaan bombarderen Nederlandse vliegtuigen terroristen en dat lijkt wel echt op oorlog. Toch is het gevaarlijk, heel gevaarlijk om het woord oorlog te gebruiken. Want oorlog is een verslindend monster dat mensenlevens kapot maakt, haat en verderf zaait en boze geesten uit de fles laat komen. Door het woord ‘oorlog’ te gebruiken wordt een oorlogsstemming gekweekt en die stemming kan op den duur leiden tot vernietiging van veel van wat ons lief is, van veel van wat wij juist willen beschermen en bewaren. Soms, niet heel soms helaas, gaat het ook zo in mediation of conflictbemiddeling. Dan wordt er oorlogstaal uitgeslagen door partijen. Sneller dan in de politiek leidt dat in mediation tot een oorlogsstemming waarvan het gevolg kan zijn, als de oorlogstaal aanhoudt, dat de relaties worden vernietigd. Toenemende haat is dan het gevolg en die haat kan allerlei boze geesten uit de fles laten komen, zoals het verhinderen dat de partner zijn of haar kind te zien krijgt, of het kapotprocederen van de andere partij, of het opstoken van derden tegen de ander, of bedreigingen… In mediation is het van groot belang dat de deelnemers hun tong in bedwang houden en als mediator aarzel ik niet om deelnemers hier op te wijzen en desnoods in te grijpen als het te gortig wordt. Niet dat alle emoties maar moeten worden weggeslikt of verbeten, die moeten juist op tafel komen, maar dan wel op een wijze die opbouwt en niet vernietigt. Anders zijn partijen na verloop van tijd echt met elkaar in oorlog, en oorlog is een verslindend monster dat mensenlevens kapot maakt.