opnieuw verbinden

5 februari 2015

Een scheiding is het einde van een (intieme) verbinding die er was tussen twee mensen. Bij een huwelijk of samenlevingscontract eindigt niet alleen de verbinding, maar moet ook de verbintenis via de rechter worden opgeheven. Als er geen kinderen zijn geboren uit de relatie, dan kan ieder haar of zijns weegs gaan en blijven alleen de herinneringen: slechte en ook goede. Zijn er wel kinderen uit de relatie voortgekomen, dan eindigt wel de verbintenis maar niet de verbinding, want via de kinderen heb je “levenslang”. Omwille van de kinderen zal een nieuwe vorm van verbinding moeten worden gevonden. Nu niet langer als partners maar wel als ouders, als moeder en vader van jullie gemeenschappelijke kinderen. Dit opnieuw verbinden vergt de kunst om je ook te verbinden met dat gedeelte in jezelf dat voor de problemen zorgde in de relatie. Het gaat niet om schuld en ook niet om alleen naar een van de partijen te kijken. Waar het om gaat is dat je het eigen aandeel onder ogen kan zien. Dat maakt het veel gemakkelijker om je opnieuw te verbinden, niet meer als partners, maar als ouders van jullie gemeenschappelijke kinderen.