over conflicten en oplossingen

21 juni 2018

Van een conflict wordt niemand blij. Weliswaar weten we dat het goed uitpraten van een conflict de samenwerking of relatie kan verbeteren, maar de meeste mensen ervaren een conflict desondanks als een stressvolle gebeurtenis. Vandaar dat conflicten vaak worden genegeerd, vermeden, gebagatelliseerd. Mensen kunnen tijden met een steen in hun maag rondlopen vanwege een onuitgesproken conflict, om het even of het de werksituatie of privé betreft. Ziekmeldingen en spanningsklachten kunnen het gevolg zijn. De huisarts is vaak de eerste buitenstaander aan wie het conflict wordt verteld. Helaas helpen kalmerende middelen of slaappillen niet om een conflict op te lossen. Want de kern van een conflict is een emotionele tegenstelling. Je voelt het in je maag dat er een conflict is. Je slaapt er slecht van. Dat komt doordat je tegenover iemand anders komt te staan met wie je als het ware een doodlopende weg ingaat. Je voelt aan je water dat er geen licht komt aan het einde van de tunnel, maar je ziet geen kans om iets anders te doen dan verder te gaan op de ingeslagen weg, met de gevreesde escalatie van het conflict tot gevolg. De oplossing is echter voorhanden en wordt geboden door mediation. In mediation
wordt het gesprek tussen de degenen die met elkaar in conflict zijn geraakt professioneel en neutraal begeleid en wordt de focus weer gericht op een gezamenlijke oplossing. Dat kunt u zelf ook, maar een conflict brengt helaas met zich mee dat mensen onmachtig worden in die bepaalde conflictsituatie. Een neutrale derde, die ook nog eens gespecialiseerd is in gesprekstechniek, onderhandeling en de omgang met emoties kan dan een wonder verrichten: de oplossing binnen handbereik brengen.