scheiding en uw gezamenlijke eigen woning

10 september 2015

Gaat u scheiden en hebt u samen een eigen woning? Dan zijn er voor u de volgende opties:

* één van u neemt de woning en de hypotheek over en koopt de ander uit

* één van u blijft tijdelijk in de woning en de ander verlaat de woning. In dit geval kan degene die blijft, huur betalen aan de ander. Het voordeel van huur betalen is dat zowel de hypotheekrenteaftrek (twee jaar) in stand blijft als dat er sprake is van een onbelaste huuropbrengst. Ook is het mogelijk om in plaats van huurbetaling af te zien van huur en de kosten als fictieve partneralimentatie op te voeren, hetgeen resulteert in een aftrekpost voor de uitwonende partner en belastingheffing voor degene die tijdelijk in de woning achterblijft. De hypotheekrente blijft in deze situatie voor beide (ex-)partners eveneens aftrekbaar tot twee jaar nadat één van beiden de woning heeft verlaten

* u verlaat beiden de woning en laat deze leeg staan. De hypotheekrente is in deze situatie aftrekbaar tot drie kalenderjaren na het jaar waarin u de woning hebt verlaten

* u verlaat beiden de woning en gaat deze verhuren. In deze situatie hebt u geen recht op hypotheekrenteaftrek. Bovendien zal verkoop wat lastiger zijn doordat de woning verhuurd is. Wel is de huuropbrengst belastingvrij. Ook hiervoor geldt de maximumtermijn van drie kalenderjaren na het jaar waarin u de woning hebt verlaten.