waarheid en mediation

26 november 2016

Wat is waarheid? Dat is een vraag die de mensheid bezighoudt vanaf haar eerste begin. Pilatus vroeg het volgens de bijbel aan Jezus rond het begin van onze jaartelling. Sinds de Amerikaanse verkiezingen, Brexit en het proces tegen Wilders weten we dat partijen het met de waarheid niet zo nauw nemen. Het ging daar meer om het effect van de woorden dan om een correcte weergave van de realiteit. In mediation kunnen mensen soms zo verstrikt raken in de strijd met de ander, dat de feiten er eveneens niet meer toe lijken te doen. Gebeurtenissen worden dan bewust of onbewust verdraaid of heel eenzijdig weergeven, uit hun verband gelicht of soms domweg verzonnen. Soms, want lang niet iedereen raakt het spoor van de waarheid bijster. De waarheid is echter als een boomerang die, als je hem weggooit, zich tegen jou keert. Ouders die de waarheid verdraaien, moeten er op rekenen dat hun kinderen de waarheid zullen ontdekken, met schade voor de relatie met hun vader of moeder als gevolg. Het effect van het verdraaien van de waarheid op de tegenpartij is meestal verbittering en verwijdering. Daar heeft niemand wat aan. Het gezegde dat de waarheid het langst duurt gaat ook op voor conflictbemiddeling. Verdraaien van de waarheid is een zwaktebod. Je hebt het niet nodig. Het is genoeg om te zeggen dat je het niet eens bent met de ander of dat je de opmerkingen van de ander als vervelend of onacceptabel ervaart. Daar hoef je de waarheid niet voor te verdraaien. Hopenlijk komt de politiek ook nog een zo ver!