wat is een arbeidsconflict?

11 februari 2015

Van een arbeidsconflict is sprake wanneer een van (bei)de partijen aangeeft zich gedwarsboomd te voelen door de andere partij of zich aan die partij te ergeren, binnen de grenzen van een arbeidsorganisatie. (STECR 2014, pagina 7).