wat kost een echtscheiding?

17 september 2019

Een (echt)scheiding is natuurlijk heel veel meer dan alleen de kosten ervan. Toch vormt onzekerheid over de financiële gevolgen vaak een bron van stress. Daarom vindt u hierbij een korte opsomming van de gangbare kosten die een scheiding met zich meebrengt. Als u niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap hebt gesloten, kunt u de scheiding zelf regelen. In het geval u samen een huis hebt, zult u al snel een hypotheekadviseur in de arm moeten nemen. De kosten hiervan lopen nogal uiteen: vraagt u vooral vooraf om duidelijkheid! Als u wel getrouwd bent of een gp hebt gesloten, moet uw wettelijke relatie ontbonden worden door de rechter. Dat brengt griffiekosten met zich mee. Afhankelijk van uw situatie kost u dat per persoon in 2019 € 39,50 (als u recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand) of anders € 145,50. Dan dient u samen nog de advocaat te betalen die de scheiding indient bij de rechtbank. Deze vraagt algauw € 200,- per uur en is minimaal een uur voor u bezig. Neemt u een mediator in de arm om samen een ouderschapsplan op te stellen en om de omgang, communicatie en nieuwe relatie als ouders-die-geen-partners-meer-zijn met elkaar te bespreken, dan betaalt u per persoon gemiddeld zo’n € 92,50 per uur als u geen recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand. Hebt u daar wel recht op dan kan het onder omstandigheden zelfs zo zijn dat u niets hoeft te betalen voor de mediator. Dan zijn er nog de kosten van de uittreksels uit het bevolkingsregister: meestal enkele tientallen euro’s.
Het spreekt vanzelf dat hoe meer u samen bespreekt en regelt, des te lager de kosten voor de mediator en de advocaat zijn. Hoe meer en hoe langer er strijd is, des te hoger lopen de kosten voor u op. Nog afgezien van de emotionele schade aan alle kanten.
Naast deze directe kosten zijn er de indirecte kosten: huren van een tijdelijke woonruimte voor een van de partners, kosten van een dubbele inboedel, eventuele dubbele kleding voor de kinderen, kosten van de verkoop van het huis (onderwaarde) of winst uit de verkoop (overwaarde). Een vast bedrag is, zoals u zult begrijpen uit bovenstaande opsomming, niet te geven. Wel zal duidelijk zijn dat een scheiding u veel geld kost, tenzij u een hoge overwaarde op het huis hebt en u het huis verkoopt. Stress kan worden verminderd door zo snel mogelijk samen met een geregistreerde MfN-mediator de kostenposten in kaart te brengen, zoals een van de deskundige mediators van Dé Scheidingsmediator, waar ondergetekende bij is aangesloten.