Wet Werk en Zekerheid

9 september 2015

Sinds de eerste juli van dit jaar is het ontslagrecht ingrijpend veranderd door het gefaseerd in werking tredden van de WWZ. Een belangrijke verandering is dat de kantontechtersformule is vervallen en heeft plaats gemaakt voor de transitievergoeding die in de meeste gevallen zal leiden tot een lagere vergoeding dan onder de oude regels. Bovendien is er onder de nieuwe wet hoger beroep en cassatie mogelijk op verzoek van zowel de werkgever als de werknemer. De relatief snelle procedure bij de kantonrechter die meteen definitieve duidelijkheid opleverde is daarmee verleden tijd. Beroep en cassatie kunnen met elkaar veel tijd in beslag nemen, met als gevolg grote onzekerheid en kostenrisico’s voor beide partijen. Eens te meer zullen werkgever en werknemer het met elkaar moeten “uitvechten”, waardoor het belang van mediation sterk is vergroot ten opzichte van vroeger. Praten helpt dus ook in arbeidszaken. Vooral bij uw gespecialiseerde arbeidsmediator!