zelf kinderalimentatie berekenen?

13 februari 2015

Welk bedrag aan kinderalimentatie is redelijk? Het belangrijkste is dat u het samen met uw ex-partner eens probeert te worden over de hoogte van het bedrag aan kinderalimentatie: welk bedrag vindt u samen redelijk? Lukt het niet om er samen uit te komen? Dan moet een deskundige en neutrale buitenstaander hulp bieden. De kosten van het deskundig advies lopen uiteen van € 50 tot € 500 en verschillen niet alleen per aanbieder, maar zijn ook afhankelijk van uw omstandigheden. Komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand? (hebt u recht op een zogenaamde toevoeging?) Dan hoeft u alleen de eigen bijdrage te betalen. Meldt u zich dan eerst aan bij een juridisch loket! Sinds kort kan dat meestal alleen nog digitaal. Als zij u doorverwijzen, krijgt u mogelijk korting op de door u te betalen eigen bijdrage. De eigen bijdrage die de overheid van u vraagt voor een mediator bedraagt maximaal ruim € 100 per persoon. Voor een advocaat is de maximale eigen bijdrage een stuk hoger. Als uw situatie overzichtelijk is kunt u via www.echtscheidingsplan.nl (een site van de Raad voor de Rechtsbijstand) zelf de hoogte van de kinderalimentatie berekenen. Overzichtelijk wil zeggen dat u beiden een stabiel inkomen hebt uit een loondienstverband of uitkering, dat u geen vermogen hebt boven het voor de inkomstenbelasting vrijgestelde bedrag en dat u geen eigen onderneming drijft. Is uw situatie anders, dan kunt u beter een berekening door een deskundig mediator of advocaat laten maken. Informeert u in dat geval van te voren goed naar de berekeningswijze en de prijs van de berekening!