ziek en boos

11 februari 2015

Het komt vaak voor: een ziekmelding waar een arbeidsconflict de oorzaak van is. Voor u als zieke werknemer een ramp, want u bent boos, voelt zich onheus behandeld en er luistert niemand echt naar u. Voor u als werkgever is deze ziekmelding ook een groot probleem, want wat moet u doen om de zieke weer aan het werk te krijgen? De ziekmelding waar een arbeidsconflict aan ten grondslag ligt, brengt werknemer en werkgever vaak in een soort padstelling: niemand beweegt meer. Dat is jammer en onnodig, want ook hier geldt dat de oplossing moet komen door met elkaar in gesprek te gaan over wat er echt aan de hand is. Dat vereist moed van zowel de werkgever als de werknemer. Moed om de ander in de ogen te kijken en om op een respectvolle manier duidelijk te maken wat uw probleem echt is. Van belang is daarnaast dat de bedrijfsarts conform de STECR-richtlijnen zo spoedig mogelijk na de ziekmelding beoordeelt of er sprake is van ziekte in de zin van de wet. Luidt het antwoord op die vraag negatief, dan (pas) volgt de vraag of er sprake is van een arbeidsconflict. Zowel de werknemer als de werkgever kunnen hierbij aangeven dat er sprake is van een arbeidsconflict. Het is van groot belang dat dit proces zo spoedig mogelijk wordt doorlopen zodat partijen voldoen aan de wettelijke vereisten en niet het probleem maar de oplossing centraal komt te staan. In de zogenaamde interventieperiode die na de vaststelling van een arbeidsconflict kan volgen, is mediation een effectief middel om tot een duurzame oplossing te komen.