Zorgeloos scheiden

26 september 2017

‘Zorgeloos scheiden’ las ik in een advertentie. Dat is je reinste onzin! In de praktijk gaat een scheiding met veel verdriet en emoties gepaard. Wie echt zorgeloos zou scheiden zou zich niet druk maken om de gevolgen ervan, wat niet bepaald zou getuigen van verantwoordelijkheidsbesef. In honderden echtscheidingen en andere conflicten heb ik nog nooit een zorgeloos iemand ontmoet. Dat is maar goed ook, want scheiden is een proces dat een diepgaande uitwerking heeft op alle betrokkenen. Als er kinderen bij zijn betrokken dan spreekt het vanzelf dat er zorgen zijn, hele grote zelfs, in het bijzonder bij de kinderen zelf. Niet dat zij dat zo duidelijk zullen uiten naar hun ouders toe en waarschijnlijk naar niemand toe, uitgezonderd een neutrale vertrouwenspersoon. Hoe minder ze zeggen des te dieper het steekt bij hen. Bij een scheiding mag u zich terecht zorgen maken over de gevolgen van de scheiding (financieel, economisch (werk), woning), maar vooral over de gevolgen voor de relatie met uw ex, helemaal als u samen ouders bent. Een relatie die niet goed is afgerond, blijft rommelen. Je komt elkaar altijd weer tegen, direct of indirect (via kennissen, familieleden). Het is van groot belang dat wat goed was in uw relatie ook kan blijven bestaan en kan worden gedeeld, vooral met de kinderen. Als een conflict escaleert wordt op den duur alles negatief en zwart. Het is dus goed dat u zich zorgen maakt over hoe het verder moet na de scheiding. Uw zorgen zijn volkomen terecht!