Conflictbemiddeling

Conflictbemiddeling

Alles over

Intervisie

Door loopbaanbegeleiding of career coaching kunt u uw loopbaan optimaliseren. Of het nu gaat om een volgende stap in uw loopbaan, om een ontslag of outplacement, een demotie of het verbeteren van uw performance: uit onderzoek is gebleken dat loopbaancoaching steeds het grootste veranderings-resultaat oplevert (ROI). Soms is het gewenste doel in een enkele sessie te bereiken en soms is een intensiever traject gewenst. Performanceverbetering is direct na de eerste sessie merkbaar. Voor het vergroten van uw persoonlijke effectiviteit is een intensiever traject noodzakelijk.

De duur en intensiteit van het gewenste coachingtraject hangen onder meer af van:

  • Wie u bent, uw persoon: welke mogelijkheden, competenties en talenten hebt u en welke problemen of beperkingen draagt u met u mee?
  • Uw omstandigheden: in welk bedrijf of instelling werkt u; welke leidinggevenden/collega’s/medewerkers hebt u?
  • Uw netwerk: op wie kunt u terugvallen?
  • Uw levensloop: hoe oud bent u, hoe is uw gezondheid, wat hebt u allemaal meegemaakt?

Uw eigen vraag staat centraal: wat wilt u bereiken en hoeveel verandering bent u bereid daarvoor te accepteren? Welke toekomst ziet u voor uzelf en welke toekomst wenst u? Uw vraag is tegelijk de richtingwijzer en de brandstof in de coaching. Wij begeleiden u graag in het vinden van wat u wilt en wat bij u past. Wij doen dat met betrokkenheid, respect, deskundigheid en plezier.

Direct contact opnemen

Praktijkvoorbeeld loopbaancoaching

Voor zichzelf opkomen

360-graden begeleiding

Uw coach is gespecialiseerd in 360-graden begeleiding: begeleiding/coaching gericht op één doel met inbegrip van alle van belang zijnde factoren, zowel zakelijke als privé-, zowel individuele als relationele.

Uitgangspunten van loopbaanbegeleiding

U bepaalt het doel van de coaching. U bent de kapitein op uw eigen schip. Uw coach is te vergelijken met de loods aan boord van het schip: de coach helpt u om uw  loopbaan weer op koers te krijgen:

  • U bent de deskundige in uw eigen vragen
  • Evenwaardigheid: gelijkwaardigheid tussen coachee en coach als persoon
  • Professionele werkwijze: erkende vakkennis, ethisch handvest, klachtenprocedure, gecertificeerde bedrijfsvoering, intervisie en aansluiting bij beroepsorganisaties

Uw loopbaan

Iedere loopbaan kent fasen. Na een dynamische beginperiode ontstaat er meer rust en evenwicht en komen er geleidelijk vragen op: vaak rond de leeftijd van 30-40 jaar. Ook bij de overgang naar de laatste periode van het werkzame leven -heroriëntatie- komen er heel wat vragen op. Deze vragen zijn het eerste signaal van een nieuwe levensfase en verdienen een zorgvuldig antwoord. Een loopbaan wordt ook beïnvloed door gebeurtenissen en omstandigheden uit het privéleven: relaties, ziekte, conflicten, overlijden van dierbaren, persoonlijke omstandigheden als verslaving of schulden. Al deze zaken kunnen zowel stimulerend als remmend doorwerken op uw loopbaan.

Direct contact opnemen