grote of kleine knoop?

22 mei 2019

Een conflict betekent dat mensen met elkaar in de knoop zitten. De grootte van die knoop is bepalend voor de vereiste interventie. Schuurt het een klein beetje? Dan kunt er vast zelf wel uitkomen in een duidelijk gesprek. Krijgt u er buikpijn van of slaapt u er slecht door? Dan is er sprake van een forse knoop (in uw maag). Mediation is dan geïndiceerd. Mediation is een interventie die vooral op de relationele knoop inwerkt. Anders gezegd: zakelijke of arbeidsconflicten die meer over de inhoud dan over de mensen gaan, kunt u beter adresseren aan een andere professional. Aan een advocaat, arbiter of inhoudelijk deskundige bijvoorbeeld. Hoe meer de knoop echter over mensen gaat, des te groter de kans dat mediation u de ontknoping gaat brengen. Een ervaren bemiddelaar die getraind is in het ontwarren van ingewikkelde samenwerkingsproblemen is dan wat u nodig hebt.