Samenwerkingspartners

Grip op onbegrip 

Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

DÉ ARBEIDSMEDIATORS B.V. TE DORDRECHT

Integer, efficiënt en oplossingsgericht, dat zijn de kernwoorden van Dé Arbeidsmediators (DAM). Hans Fibbe was tot 1/1/2020 verbonden aan Dé Arbeidsmediators als een van de specialisten in arbeidszaken. Tegenwoordig werkt hij volledig voor eigen rekening, maar de goede band met DAM is blijven bestaan. Hans is goed thuis thuis in de zorgsector, het onderwijs en de overheid. Daarnaast heeft hij de nodige ervaring in het MKB: exitmediations, samenwerkingsproblemen, performanceproblemen, teamontwikkeling. Zijn ervaring als loopbaancoach en reïntegratiecoach kan hij daarbij goed gebruiken.
www.dearbeidsmediators.nl

COACHNETWERK B.V. TE DOORNENBURG

Coachnetwerk B.V. is gevestigd in Doornenburg en vormt een landelijk netwerk van professionele kwaliteitscoaches die allen gecertificeerd zijn bij een van de internationale coachorganisaties EMCC of ICF. Hans is gecertificeerd als Master Practitioner bij de Nederlandse tak van EMCC, de NOBCO. Met Coachnetwerk onderhoudt hij al vele jaren een uitstekende samenwerkingsrelatie op het terrein van loopbaanbegeleiding / career coaching.
Per 1/1/2021 werkt Hans alleen voor eigen rekening en onderhoudt hij een warme band met Coachnetwerk.
www.coachnetwerk.nl