Familie- en gezinskwesties

Bemiddeling bij familie- en gezinskwesties 

 

Familiebemiddeling

Ook binnen een familie spelen er soms conflicten. Vaak conflicten met een hoge emotionele lading die al een hele geschiedenis hebben. Een zorgvuldige benadering is gewenst die recht doet aan alle betrokkenen. Vertrouwelijkheid is hier belangrijker dan waar ook, evenals rust en tijd om lastige zaken te bespreekbaar te maken, het werken aan begrip voor elkaars belangen en het benoemen van de wederzijdse gevoelens. Dit alles vanuit een basis van respect en gelijkwaardigheid. Vraag naar onze mogelijkheden.

Direct contact opnemen

Hans Fibbe heeft zich toegelegd op familie- en gezinskwesties, zoals geschillen tussen familie- of gezinsleden, kwesties met betrekking tot samenwerking binnen de familie, opvolgingskwesties en overdrachtskwesties. Uw vragen en kwesties worden met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid behandeld met gevoel voor verhoudingen en omstandigheden.

Vanuit zijn achtergrond is Hans Fibbe bekend met levensbeschouwelijke kwesties. Voor familie- en gezinskwesties waarin levensbeschouwing een rol speelt, kunt u ook bij Fibbe Conflictbemiddeling terecht.

Voor berekening van de kinderalimentatie verwijs ik u naar het LBIO (Landelijk Bureau Inning Ouderbijdragen). Voor een bescheiden bedrag krijgt u via het LBIO een vanuit de wet- en regelgeving verantwoorde berekening van de kinderalimentatie volgens de methodiek die ook de rechtbanken hanteren. Als u een eigen bedrijf hebt of als er anderszins sprake is van bijzondere omstandigheden verwijs ik u door naar een financieel specialist die bekend is met alimentatieberekeningen (RFEA). Bij een RFEA-specialist kunt u ook terecht voor de berekening van partneralimentatie, alsmede bij een gespecialiseerde familierecht advocaat.

Voor echtscheidingen verwijs ik u graag naar mijn ervaren collega Roel Pieterse van Mediationbureau Apeldoorn. Hij heeft een kantoor in Apeldoorn (Jean Monnetpark 43) maar werkt op afspraak ook in Deventer en omgeving. U vindt hem via mediationbureau.info.

Een begin maken met verwerken
Het verwerken van de relatie die voorbij is gaat niet vanzelf. Veelal duurt het jaren voordat u een nieuw evenwicht hebt gevonden. Uw relatie duurt voort als u samen kinderen hebt, maar wel in een heel andere vorm. Soms worden partners vrienden. Door samen goede gesprekken te voeren, hoe emotioneel die ook kunnen zijn, werkt u aan uw eigen toekomt en verwerkt u wat voorbij is. In het belang van uw kinderen. Hiervoor kunt u terecht bij Fibbe Conflictbemiddeling.

Communicatie verbeteren
Een conflict gaat over huis, omgang, geld, werkomstandigheden, bejegening, enz..
Ten diepste echter is een conflict een botsing van mensen die geen respect en vertrouwen meer ervaren van elkaar. Daarom is een conflict ook niet echt op te lossen alleen via de rechter. Praten bevordert een duurzame oplossing als het gesprek goed begeleid wordt.
Het verbeteren van uw onderlinge communicatie heeft een sterk positief effect op uw welbevinden en niet te vergeten op uw eventuele kinderen. In de mediation wordt veel aandacht besteed aan de positie van de kinderen en aan hun wel en wee.

Werken aan uw toekomst
Al pratend en overleggend geeft u vorm aan uw nieuwe relatie en worden uw doelen verhelderd. Dat kan zijn om de wensen voor contact te bespreken of om zo goed mogelijk afscheid te nemen van elkaar. Om de omgangsregeling, kinder- en/of partneralimentatie te regelen en om waar mogelijk gezamenlijk gezag aan te vragen als dat tijdens de relatie niet heeft plaatsgevonden.

De praktische zaken regelen
Tegelijk zijn er de vele praktische zaken die geregeld moeten worden bij een scheiding: verdeling en eventueel verrekening. Huis, hypotheek, pensioen, verzekeringen, geld, andere woonruimte, belastingen, en meer. Wij helpen u er professioneel en deskundig doorheen. Voor deze zaken verwijs ik u door naar specialisten op deze gebieden: zie ook de tekst hierboven.