Scheiding en familie

Mediation bij Scheiding 

 

Scheidingsmediation

Als u tot de conclusie bent gekomen dat er te weinig gezamenlijkheid meer is dan bent u aan het einde van een meestal lange en moeilijke weg gekomen. U bevindt zich op een kruispunt en er ligt een nieuwe weg vóór u, die u waarschijnlijk nog niet helder voor ogen hebt. Mediation helpt u om het kruispunt behoedzaam en verstandig over te gaan, om wat voorbij is goed af te sluiten en bovenal om uw toekomst vorm te geven.

Inventariseren
In scheidingsmediation starten we met het bespreken van uw wensen en behoeften.
Wat acuut is wordt met voorrang snel en professioneel besproken en behandeld.
Vaak zijn er ook gevoelens en emoties die om aandacht vragen en moet er eerst nog openhartig worden gesproken met elkaar.
De oplossingen staan echter steeds voorop.

Een begin maken met verwerken
Het verwerken van de relatie die voorbij is gaat niet vanzelf. Veelal duurt het jaren voordat u een nieuw evenwicht hebt gevonden. Uw relatie duurt voort als u samen kinderen hebt, maar wel in een heel andere vorm. Soms worden partners vrienden. Door samen goede gesprekken te voeren, hoe emotioneel die ook kunnen zijn, werkt u aan uw eigen toekomt en verwerkt u wat voorbij is.

Communicatie verbeteren
Een conflict gaat over huis, omgang, geld, werkomstandigheden, bejegening, enz..
Ten diepste echter is een conflict een botsing van mensen die geen respect en vertrouwen meer ervaren van elkaar. Daarom is een conflict ook niet echt op te lossen alleen via de rechter. Praten bevordert een duurzame oplossing als het gesprek goed begeleid wordt.
Het verbeteren van uw onderlinge communicatie heeft een sterk positief effect op uw welbevinden en niet te vergeten op uw eventuele kinderen. In de mediation wordt veel aandacht besteed aan de positie van de kinderen en aan hun wel en wee.

Werken aan uw toekomst
Al pratend en overleggend geeft u vorm aan uw nieuwe relatie en worden uw doelen verhelderd. Dat kan zijn om de wensen voor contact te bespreken of om zo goed mogelijk afscheid te nemen van elkaar. Om de omgangsregeling, kinder- en/of partneralimentatie te regelen en om waar mogelijk gezamenlijk gezag aan te vragen als dat tijdens de relatie niet heeft plaatsgevonden.

De praktische zaken regelen
Tegelijk zijn er de vele praktische zaken die geregeld moeten worden bij een scheiding: verdeling en eventueel verrekening. Huis, hypotheek, pensioen, verzekeringen, geld, andere woonruimte, belastingen, en meer. Wij helpen u er professioneel en deskundig doorheen.

Familiemediation

Ook binnen een familie spelen er soms conflicten. Vaak conflicten met een hoge emotionele lading die al een hele geschiedenis hebben. Een zorgvuldige benadering is gewenst die recht doet aan alle betrokkenen. Vertrouwelijkheid is hier belangrijker dan waar ook, evenals rust en tijd om lastige zaken te bespreekbaar te maken, het werken aan begrip voor elkaars belangen en het benoemen van de wederzijdse gevoelens. Dit alles vanuit een basis van respect en gelijkwaardigheid. Vraag naar onze mogelijkheden.

Direct contact opnemen